תקנון האתר

 

תקנון האתר "סטורקידס פאשיין"

תקנון זה מנוסח בלשון נקבה לצרכי נוחות, והוא מכוון לזכר ונקבה.
בתקנון זה יחידה, משמעה גם רבים, על פי העניין.
כפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמשת" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא. (להלן:"המשתמשת").
אנא קראי  את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה לפני שימוש באתר. שימושך באתר ו/או ביצוע רכישה בו כפופים לתנאי התקנון ומהווים הסכמה ללא תנאי לכל תנאיו. אם אינך מסכימה לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר.

כללי
אתר האינטרנט "סטורקידס פאשיין" / "StorKids Fashion" (להלן: "האתר") פותח ומופעל ע"י חברת "סטורקידס פאשיין" (להלן: "החברה"), והוא משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים כגון בגדי תינוקות, בגדי ילדים, חולצות, מכנסיים, חצאיות, שמלות, חליפות, בגדי ים, תיקים, נעליים וכו'.

מסירת פרטים
טרם ביצוע הזמנה של מוצר (להלן: "פעולה") הינך נדרשת תחילה למסור פרטים אישיים: ת.ז. או מס' תאגיד, שם פרטי, שם משפחה, שם תאגיד, טלפון קווי ונייד, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי תשלום ופרטי המורשה לקבל את המשלוח.
הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפויה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

אופן הקנייה באתר
לצורך ביצוע הרכישה, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמשת כהצעה. לאחר ביצוע ההזמנה רשאית החברה לקבל את ההצעה או לדחות אותה, ורק קבלת אישור מהחברה בדואר אלקטרוני תחשב כאישור בדבר קבלת ההצעה לרכישת המוצר
המשתמשת בוחרת מוצר ומבצעת את הקניה בהתאם לתנאים וההוראות בדף המוצר.
אתר זה הינו אתר ישראלי והתשלום בו מתבצע בשקלים חדשים בלבד. עמלת המרה של מטבע זר, אם וככל שתהא, תשולם על חשבון המשתמשת בלבד.
לצורך ביצוע ההזמנה,  חייבת המשתמשת למסור בעת מועד הרכישה  ,את פרטי כרטיס האשראי  לחיוב או לחלופין את פרטי חשבון פייפאל (להלן :"Paypal") לחיוב. מסירת פרטי כרטיס האשראי תתבצע בעת שנציג החברה ייצור קשר טלפוני עם המשתמשת לצורך השלמת ההזמנה. מועד מסירת פרטי האשראי או פרטי פייפאל ע"י המשתמשת ייחשב למועד ביצוע ההזמנה על ידה.

ביצוע ההזמנה אינו מהווה אישור של החברה לביצוע העסקה. אישור לעסקה יינתן בנפרד על ידי החברה.
מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקת זמינות של המוצר במלאי, ויכולת האספקה שלו.
במידה וניתן לספק את המוצר, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי וחיוב כרטיס האשראי או לחלופין חיוב חשבון הפייפאל, תימסר למשתמשת הודעה מתאימה כי העסקה אושרה או נדחתה. כמו כן, למשתמשת יישלח אישור בדואר אלקטרוני בדבר אישור ההזמנה.

אם לא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי או לחלופין חברת פייפאל,  תקבל המשתמשת הודעה מתאימה. פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברת האשראי או חברת פייפאל לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. אם לא תסדיר המשתמשת את האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי או חברת פייפאל  למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה.

המשתמשת רשאית לבחור באפשרות של מסירת פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון, ובמקרה כזה נציג החברה יצור קשר טלפוני עם המשתמשת לצורך קבלת פרטי האשראי. מועד מסירת פרטי האשראי ע"י המשתמשת ייחשב למועד ביצוע ההזמנה על ידה.
בכל מקרה, מועדי אספקת המוצר ימנו החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי או חברת פייפאל.
חשבונית מס בגין ביצוע העסקה תוצא על שם המשתמשת.

מועדי המכירה
ניתן לבצע הזמנות באתר בכל ימות השבוע, 24 שעות ביממה,עד גמר המלאי.

אספקת/הובלת המוצרים

כל מוצר הנרכש בחברה נבדק בקפידה יתרה, לפני שליחתו למשתמשת.
אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המוצר.
המוצר ישלח לכתובת למשלוח שרשומה בחשבון המשתמשת. כל שינוי באחד הפרטים בחשבון , יבוצע על ידי המשתמשת או מי מטעמו שהוסמך על ידה ובידיעתה  ועל אחריותה בלבד.
משלוח המוצר ייעשה רק לאחר שהתמורה שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי או פייפאל .
במניין הזמן לצורך אספקת המוצרים כפי שמצוין ב"מידע משלוחים" באתר, נמנים רק ימי עסקים, דהינו, חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינם כוללים ימי שישי,שבת ,ערבי חג וימי חג.

משלוח המוצרים ייעשה באמצעות שירות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל, לפי שיקול דעת החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות את ההצעה למשלוח ללא תוספת עלות בכל עת, במקרה שכזה תצא הודעה מסודרת ללקוחות לפחות 30  ימים מראש באמצעות פרטי הדוא"ל שעודכנו על ידי המשתמשים בחשבונם באתר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע כי אין באפשרותה לספק את המוצר ביעד מסוים, מכל סיבה שהיא, ובמקרה כזה יהיה רשאית המשתמשת להודיע על ביטול העסקה, או לחילופין לאסוף את המוצר בעצמה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות , במקרה שהמשתמשת זכאית ומעוניינת במשלוח ללא עלות, לבצע את המשלוח בכל אמצעי שתמצא לנכון.
החברה לא תישא בכל אחריות לעיכובים או כשלים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים וגורמים שאינם בשליטתה, כדוגמת מבצע השליחות (לרבות דואר ישראל), שביתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, פעולות איבה ו/או כוח עליון ו/או אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה.

כל עיכוב בהגעת המשלוח ליעדו , מעבר לזמן הנקוב ב"מידע משלוחים" באתר , אשר יגרם מפרטים שגויים בחשבון הלקוח באתר החברה, אשר מולאו על ידה או מי שהוסמך לכך על ידה,  יהיה באחריות המשתמשת בלבד.
במקרים בהם המוצר אינו קיים במחסני החברה (אינו קיים במלאי) החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת שהמוצר יגיע לידי המשתמשת תוך מספר ימי העסקים הנקובים ב"מידע משלוחים" באתר  ,ממועד ביצוע הרכישה או לחלופין במידה ואזל המלאי של מוצר זה , תימסר למשתמשת הודעה אודות האמור תוך 14 ימי עסקים והיא תזוכה בגין ביצוע העסקה  על הסכום בו חויבה .

החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי שיגרם למשתמשת או לכל אדם אחר, עקב איחור או כשל באספקת מוצר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בכל מקרה, אחריות החברה תוגבל למחיר המוצר שנרכש על ידי המשתמשת. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול העסקה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב המשתמשת.

החברה רשאית לבקש את נוכחות המשתמשת/המשלמת במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות ו/או חתימתה על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.
המשתמשת רשאית לבחור באיסוף עצמי ממחסני החברה, לאחר תיאום טלפוני, ולקבל לידיה את המוצר באופן עצמאי. במועד האספקה תידרש המשתמשת או מיופת כוחה, להופיע ולהציג תעודה מזהה של המשתמשת לצורך קבלת המוצר. באיסוף עצמי, המשתמשת תהיה פטורה מדמי טיפול ומשלוח. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל הזמנה שלא תיאסף במועד.

בזמן קבלת המשלוח חייבת המשתמשת לבדוק את תכולתה, ולהודיע מיידית לחברה באם ישנו נזק לתכולה או לחלופין תכולתה אינה המוצר שהוזמן.
משתמשת המבקשת להחליף מוצר שרכשה (בסעיף זה: "מוצר ראשון") במוצר אחר (בסעיף זה: "מוצר שני"), תישא בעלות החזרתו של המוצר הראשון אל החברה, וכן בעלות משלוח המוצר השני מהחברה אליו. המשתמשת מאשרת כי ידוע לה שהחברה תחייב את כרטיס האשראי או חשבון הפייפאל שלה בעלויות המשלוח, כאמור לעיל, במקרה של החלפת מוצר כמפורט בסעיף זה.

כשרות להשתמש באתר
רשאי להשתתף אדם אשר עונה לתנאים המצטברים המפורטים להלן:
בעסקה שנעשית על ידי משתמשת בתחומי מדינת ישראל:
המשתמשת כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמשת קטינה (מתחת לגיל 18) או אינה זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושה באתר כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.
היא בעלת תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
היא בעלת כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף ו/או חשבון פייפאל.
 
היא בעלת כתובת דואר בישראל למשלוח המוצרים, וכתובת דואר אלקטרוני.

בעסקה שנעשית על ידי משתמשת מחוץ לתחומי מדינת ישראל:
המשתמשת כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות על פי חוקי המדינה שבה היא מתגוררת. במידה והמשתמשת קטינה (על פי חוקי מדינתו) או אינה זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושה באתר כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.
היא בעלת כרטיס אשראי בינלאומי תקף  ו/או חשבון פייפאל.
היא בעלת כתובת דואר למשלוח המוצרים, וכתובת דואר אלקטרוני.

היא מסכימה לכך שהחברה תפקח על שימושה באתר דרך "עוגיות" (Cookies) ו/או באופן דומה אחר, וכי החברה  תהא רשאית לעשות במידע כזה שימוש לצורך בקרה ופיקוח על השירותים הניתנים באתר, לצורך עסקיה של החברה או לכל מטרה חוקית אחרת.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמשת ואבטחת מידע
כדי לרכוש מוצר באתר יש להזין פרטים כמפורט בסעיף "מסירת פרטים" בתקנון זה (להלן: "המידע").
המידע הנ"ל יישמר במאגר מידע וישמש לצורך ביצוע הרכישה. מעבר לשימוש הנ"ל החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמשת אלא אם כן הדברנדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תעשה שימוש במידע ותאפשר גישה אליו רק לצורך השירות הניתן על ידה ובכפוף לאמור בתקנון זה.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. על אף האמור לעיל, אם יאבד או אם יעשה במידע שימוש לא מורשה, וזאת עקב נסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או עקב כוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמשת ו/או לכל אדם אחר.
החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למשתמשת בדואר אלקטרוני, בעניין מידע בדבר מבצעים, פרסומות וכיו''ב, אלא אם המשתמשת ציינה בפני החברה כי אינה מעוניינת בכך.
החברה לא תעביר פרטים אישיים של המשתמשת לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.
המשתמשת עשתה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע לביצוע מעשה כזה.
המשתמשת הפרה את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה.
ניתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמשת.

בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים, בין המשתמשת לבין החברה, אם וככל שיהיו.
עצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך לשימוש בקבצי קוקיי (להלן:"Cookie").
אם אתם מאמינים שכל מידע שאנו מחזיקים הנוגע אליכם הוא אינו נכון או אינו מלא, אנא כתוב לנו בדוא"ל בהקדם האפשרי, לכתובת המייל לעיל. ואנו מיד נתקן כל מידע שעשוי להיות שגוי.

ביטול עסקה
מבצעת פעולת הרכישה רשאית לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.
להלן הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") באשר לתנאים והדרך בה יכולה משתמשת באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצעה (תמצית זו אינה מהווה תחליף לעיון בחוק הגנת הצרכן).

המשתמשת רשאית לבטל את העסקה בתנאים הבאים:
מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
ברכישת פריטים מסוימים, לא תוכל מבצעת הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן. (ראה סעיף 8.8 בתקנון זה).
ביטול של עסקה יעשה על ידי מילוי כל הפרטים הדרושים בעמוד "החזרות" באתר החברה.
מקרה של ביטול עקב פגם: ביטלה המשתמשת עסקה עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר, לבין הפרטים שנמסרו לה מאת החברה, תחזיר החברה למשתמשת בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמשת, וכן תבטל את חיובה של המשתמשת בשל העסקה ולא תגבה מהמשתמשת דמי ביטול כלשהם. אם קיבלה המשתמשת את המוצר נושא העסקה או החוזה, תעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר לה המוצר, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבלה המשתמשת בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

במקרה של ביטול שלא עקב פגם: ביטלה המשתמשת את העסקה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, תחזיר החברה למשתמשת, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמשת, וכן תבטל את חיובה של המשתמשת בשל העסקה ולא תגבה מהמשתמשת סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

אין בהוראות סעיפי הביטול המפורטים לעיל, כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה מהמשתמשת/רוכשת, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
בביטול שלא עקב פגם, אם קיבלה המשתמשת את המוצר נושא העסקה או החוזה, המשתמשת חייבת להחזירו לחברה במקום עסקה על חשבונה, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבלה המשתמשת בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר כי המשתמשת, תשלם את הוצאות המשלוח עבור החזרת המוצר לחברה גם אם זה טרם הגיע ליעדו, ובלבד שהמוצר נשלח על ידי החברה. יובהר כי ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י המשתמשת, כפוף לכך שהמשתמשת תחזיר את המוצר באריזתו המקורית, ללא פגם ומבלי שנעשה בו שימוש.

מובהר, כי בביטול שלא עקב פגם, בגין עסקה שבה המוצר סופק ליעד הנמצא מחוץ למדינת ישראל, תחויב המשתמשת בדמי המשלוח ששילמה החברה עבור משלוח המוצר ליעדו מחוץ למדינת ישראל, וזאת בנוסף לדמי המשלוח שתשלם עבור החזרת המוצר לחברה.

החברה תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה:
במקרה ונפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, לא תחייב טעות זו את החברה. במקרה כזה המשתמשת תהיה רשאית לבצע את הרכישה אלמלא הטעות, אם וככל הניתן, או לבטל את הרכישה ללא תשלום דמי ביטול.
אם חלה טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי המשתמשת.
אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.
במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצוע ההזמנה באתר ו/או אספקת המוצרים.
אם יתברר לחברה כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמשת ו/או צד ג' כלשהו.
במקרה שהפרטים שיועברו על ידי המשתמשת יתבררו כשגויים, בין אם כתוצאה מהקלדה שגויה ובין אם מכל סיבה אחרת, החברה תהא רשאית לבטל את העסקה או לקבלה עם תיקון השגיאה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
אם יתברר לחברה כי המשתמשת עשויה למכור ו/או מכרה בפועל בעבר את המוצר לצד ג' ו/או סחרה או תסחור בו.

הודעה על ביטול עסקה תימסר למשתמשת בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינה המשתמשת בעת ההזמנה ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אותה ציינה המשתמשת בעת ההזמנה או המעודכנת בחשבונה באתר החברה.
אם לאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר אזל מהמלאי, תהא רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי.
אם יחול שינוי בשיעורי המס החלים על מוצר שהוזמן, אשר יכנס לתוקף בתקופה שממועד פרסום המוצר לבין מועד האספקה המתוכנן, רשאית החברה לבטל את ההזמנה שבוצעה באתר (כולה או חלקה).

החברה לא תגבה מהמשתמשת תשלום בגין מוצר שלא סופק ובמידה ויבוצע חיוב, תשיב החברה את סכום החיוב למשתמשת.
החברה שומרת לה את הזכות המלאה לסרב לספק מוצרים לכל משתמשת, לסרב לתת שירות, לסגור חשבונות, להסיר או לערוך תוכן, או לבטל הזמנות על פי שיקולה הבלעדי שלהחברה.

שירות לקוחות
בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, המשתמשת מוזמנת ליצור קשר באמצעות פרטי החברה המופיעים בעמוד "צור קשר" באתר זה. אנו נשמח לעמוד לרשות המשתמשים בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ולמוצרים באתר.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, היישומים, קוד התכנות, קבצי הגרפיקה, התמונות, העיצובים, הטקסטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, הינם קניינה של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.
שם החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.
אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים שמציע האתר, כולם או חלקם, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה. אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.

אחריות
האחריות הניתנת למוצרים באתר הינה אחריות מוגבלת והיא כפופה לתנאים הבאים.
האחריות על המוצרים הינה כמפורט בהוראות הנלוות למוצר ועל גבי המוצר עצמו.
המשתמשת אחראית ומתחייבת לבדוק את המוצרים לפני מסירתם לתינוקת / ילדה.
על המשתמשת לוודא שמוצר הנמסר לתינוקת ו/או לילדה מתאימה לגילה, ולהשגיח שייעשה שימוש נכון במוצר על פי ההוראות, ובמיוחד בכדי להימנע מחנק.
כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין ונהנים מאחריות של המייבאים אותם ו/או המייצרים אותם ו/או המשווקים אותם, אלא אם צוין במפורש אחרת.
האחריות הבלעדית למוצרים, איכותם, ועמידתם במצגים חלה על היצרנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים הנרכשים  באמצעות האתר.

תנאים נוספים
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
החברה שמה  דגש  רב על איכות צילום הפריטים והופעתם  באתר החברה.
יתכנו הבדלים קלים בגווני הפריטים במציאות לעומת הצגתם על גבי  מגוון רב של מצגי מולטימדיה  שונים  המכוילים שונה מאחד למשנהו (צג מחשב, צג טלפון וכו').